Wat zijn mijn inkomsten?

We krijgen vaak de vraag wat je als inkomsten kunt opgeven als je als ondernemer inkomensondersteuning aanvraagt (tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandig ondernemers).

Niet je omzet, want je hebt kosten en je moet straks ook nog belasting betalen. Hoe maak je eens schatting van je netto-inkomsten?

Volgens de handreiking van de overheid:

Om je netto inkomsten uit onderneming te berekenen, bereken je eerst de winst. Dus alle omzet/baten uit het bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik). Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten.
Omdat je aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag je het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Snelheid staat nu voorop. Je krijgt zo snel mogelijk een voorschot op basis van een schatting van je inkomsten en achteraf vindt de afrekening plaats op basis van je werkelijke inkomsten.

Heb je ook een inkomen uit dienstbetrekking? Dat is je netto-inkomen volgens je loonstrook.

Scroll naar boven