Samenvatting extra maatregelen coronavirus

Het Coronavirus heeft een belangrijke invloed op ons dagelijkse leven. Ook op dat van u als ondernemer. We proberen zo goed mogelijk met u mee te denken. 

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn.

Bron: Kamer van Koophandel en informatie van de Gemeente Renkum.

Kamer van Koophandel: Check hier je regelingen
Veelgestelde ondernemers­vragen over corona

Wij helpen je graag

Zie je door de bomen het bos niet meer? Loop je vast bij het aanvragen van een maatregel? Ben je onzeker of je het formulier wel goed invult?

We kunnen geen open spreekuur aanbieden of een afspraak maken voor een persoonlijke toelichting.

We kunnen je wel helpen!

De Gemeente Renkum biedt de mogelijkheid van hulp door de Stichting SamenZP. 

SamenZP wil je zo goed mogelijk helpen en vraagt je even een mailtje te sturen naar info@renkumonderneemt.nl met je vraag en je telefoonnummer, dan nemen ze zo snel mogelijk contact met je op.

Ze helpen je dan per telefoon, mail of door je op afstand te helpen met je computer. Bij het invullen van de formulieren, het versturen van brieven en de benodigde bijlagen. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Voor wie:Alle ondernemingen en zzp’ers MET PERSONEEL die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten.
 Voorheen was dit de Werktijdverkorting  deze bestaat nu niet meer, de aanvraag duurde te lang
  
Doel:Werkgevers kunnen met deze regeling een aanvraag indienen voor een “tegemoetkoming in de loonkosten” en hier een voorschot voor ontvangen. 
Startdatum:Vanaf 1 maart 2020 omzetdaling
Terug betalen:Nee, wordt op einde wel herberekend met de werkelijke daling omzet
Duur:Voor 3 maanden eventueel met goede redenen een verlenging van 3 maanden.
  
Waar:Aanvragen tegemoetkoming
Let op: heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens straks nodig voor de NOW-aanvraag.
  
Voorwaarden:Bij aanvraag verplicht de werkgever zich géén ontslag op economische gronden aan te vragen gedurende deze periode
 Bedrijf verwacht tenminste 20% omzetverlies
  
Hoogte tegemoetkoming:De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
 Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor wie:ZZP’ers en MKB’ers
 Is zelfde regeling als  BbZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen maar wordt sneller behandeld en uitgekeerd. (binnen 4 weken)
 De extra tijdelijke ondersteuning is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.
As het inkomen als gevolg van de coronacrisis daalt onder het sociaal minimum.
Doel:Inkomensondersteuning voor levensonderhoud
Terug betalen:Nee
Startdatum:Vanaf 1 maart 2020
Duur:3 maanden in beginsel misschien komt er een verlenging
 

Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Waar:

Bij je woongemeente aanvragen.
Renkum:
www.renkum.nl/tozo .  Op deze pagina staan de voorwaarden en het aanvraagformulier. Je kunt de uitkering ook geheel digitaal met behulp van je DigiD-code aanvragen.

 U kunt in Renkum ook contact opnemen met het Sociaal Team. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur op telefoonnummer (026) 33 48 111
 

Stuur even een mailtje naar info@renkumonderneemt.nl met je vraag en je telefoonnummer, dan nemen ze zo snel mogelijk contact met je op.

Voorwaarden:De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en blijft voorlopig tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook als u pas in mei in de financiële moeilijkheden komt kunt u op dat moment een aanvraag doen voor ondersteuning bij uw gemeente.
 De ondernemer is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een rentepercentage van 2%. De maximale looptijd is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.
 Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
Hoogte tegemoetkoming:Maximaal € 1.503,31 per maand. 
Meer informatie:Website Kamer van Koophandel

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS): € 4.000 voor direct getroffen ondernemers

Voor wie:Bedrijven in branches welke direct geraakt worden zoals: drink-/eetbranche, reisbranche, evenementenbranche en culturele sector. En nog enkele andere beroepen. 
Voor verschillende rechtsvormen, ook voor verenigingen en stichtingen.
  
Doel:Directe compensatie voor harde maatregelen
Terug betalen:Nee
Startdatum:27-03-2020
Duur:Eenmalig
  
Waar:Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van € 4.000 indienen bij RVO.nl.
Aanvragen doe je online via de website van RVO.nl.
Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald.
  
Voorwaarden:Bedrijven in de sectoren waar misgelopen gelden/orders moeilijk ingehaald kunnen worden als coronavirus achter de rug is.
Het privéadres van de eigenaar/eigenaren mag niet gelijk zijn aan het vestigingsadres (bepaalde horecaondernemingen uitgezonderd).
De ondernemer verklaart dat hij een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro en ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020.
Hoogte tegemoetkoming:€ 4.000
Meer informatie:4.000 euro tegemoetkoming schade COVID-19

Toeristenbelasting

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Bijzonder uitstel van betaling inzake belastingen

Voor wie/wat:Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting
  
Wanneer aanvragenNadat aangifte is gedaan én een aanslag is ontvangen
Hoe?Via een brief waain je vraagt om uitstel en motiveert hoe door de uitbraak van corona je in de betalingsproblemen bent gekomen.
Ook indienen (dit kan achteraf hoeft niet direct met de brief)Verklaring van een derde deskundige , externe consultant, financier, branche organisatie of eigen accountant of fiscaal dienstverlener.  Wat in deze verklaring moet staan is nog niet duidelijk.
Waar?Vraag  dan bijzonder uitstel van betaling met een online formulier 
  
Doel:Tijdelijk geen liquiditeitsprobleem of minder
Terug betalen:Ja (blijft een belastingschuld)
Startdatum:Vanaf heden
Duur:Onbekend

Voorlopige aanslag belasting

Voor wie/wat:Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting
  
Wanneer aanvragenNadat aangifte is gedaan én een aanslag is ontvangen
Hoe?Via een brief waain je vraagt om uitstel en motiveert hoe door de uitbraak van corona je in de betalingsproblemen bent gekomen.
Ook indienen (dit kan achteraf hoeft niet direct met de brief)Verklaring van een derde deskundige , externe consultant, financier, branche organisatie of eigen accountant of fiscaal dienstverlener.  Wat in deze verklaring moet staan is nog niet duidelijk.
Waar:Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC  Heerlen
  
Doel:Tijdelijk geen liquiditeitsprobleem of minder
Terug betalen:Ja (blijft een belastingschuld)
Startdatum:Vanaf heden
Duur:Onbekend

Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers

De Gemeente wil ondernemers helpen door uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Ondernemers kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Het uitstel geldt voor de periode tot en met 31 juli van dit jaar.

De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de Kunst en Cultuur en Stichtingen en Verenigingen.

De gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel kan worden aangevraagd zijn de onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Als het uitstel is verleend krijgen ondernemers in de loop van 2020 de gelegenheid om het nog te betalen bedrag in vier termijn terug te betalen. De exacte termijnen worden na toekenning van het uitstel bekend gemaakt.

Op de pagina uitstel gemeentelijke belasting voor ondernemers kunt u uitstel aanvragen en staan veelgestelde vragen.

Belastingrente

 

 Invorderingsrente
 Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlagen wij de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
 Belastingrente (regeling Belastingdienst)
 Wij rekenen belastingrente als wij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlagen wij ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Financieringen

Er is een aantal dingen dat je zelf kunt doen als je in zwaar weer terechtkomt:
 
Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in een andere regio aanbieden.
Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of je afspraken kunt maken met je schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt.
 
Let op! Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je rekening, maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat je kunt doen als je bedrijf in de schulden zit.
Scroll naar top