Netwerkmogelijkheden

Hoe kunnen we elkaar (beter) leren kennen en de krachten bundelen van ondernemers en winkeliers in een (ondernemers)vereniging? Veel is door de Gemeente Renkum samen met de ondernemersverenigingen geïnvesteerd in het organiseren van netwerkbijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten. Hoe kom jij beter in contact met andere ondernemers/deskundigen? Hoe kan de samenwerking beter vorm krijgen? Welke bijdrage kan de website “Renkum Onderneemt” daarin leveren? Voorzitters van ondernemersverenigingen samen met de accountmanager bedrijven Ruth Eikenaar en wethouder Jasper Verstand van Economische Zaken gaan graag met je in gesprek.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd door de ondernemersverenigingen en gemeente in de ontwikkeling van de lokale economie. Denk hierbij aan het organiseren van netwerkbijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten, het afleggen van bedrijfsbezoeken zoals tijdens de Dag van de Ondernemer en de invoering van reclamebelasting in centrumgebieden.

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de eerste stap, elkaar leren kennen en het op dorpsniveau bundelen van ondernemers en winkeliers in een (ondernemers)vereniging, in veel gevallen is gezet.

De gemeente Renkum kent een verzameling aan ondernemersverenigingen. Sinds 2017 zitten de voorzitters van de meeste van deze verenigingen 6-wekelijks samen met de gemeente aan tafel.

Scroll naar boven